andsports.com > Caiac

Caiac

El caiac és una petita piragua propulsada per humans. Típicament és propulsada per un o diversos caiaquistes que utilitzen pales dobles i s'asseuen mirant endavant amb les cames lleugerament...
Per més informació, vegi's la pàgina sobre Caiac en Viquipèdia
 

Caiac a la teva zona

Kayak Centre Es Trajo

El Kayak de Mar es una embarcación con una antigüedad de mes de 3.000 años. Los antiguos pueblos de Esquimales lo utilizaban como su medio de... (en Lloret de Mar)